Acil Durum Eylem Planı Hangi İşyerleri İçin Gerekli ?

Özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, faaliyet konularına bakılmaksızın işçi çalıştıran heryerde gereklidir.


Ekibimizle Acil Durum Eylem Planı

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;
Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
Arama, kurtarma,koruma,tahliye,söndürme,haberleşme ve ilkyardım konularında görevlendirilecek destek personeli belirleyerek
Destek personelin eğitimlerinin verilmesini sağlayarak Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
İş Güvenliği Hizmetleri kapsamında hazırlanır.