,

Diğer Sağlık Personeli Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile bakanlıkça verilen iş yeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade eder. Diğer Sağlık Personeli İşyeri Hekimi ile birlikte çalışır.

İşyeri Hekimlerimizle Verdiğimiz Hizmetler

Bünyemizde görevlendirilen her Sağlık Personeli; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı olan yönetmelikler kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.
Mevzuat için tıklayın

Mevzuat değişikliği için tıklayın
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
b)İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak
c) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak
d) İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.
e)İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek