,

İş güvenliği eğitimlerinde, çalışanlara karşılaşacakları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmayı amaçlamaktayız. Bu sebeple mevcut durum, genel bilgi düzeyi ve sektöre yönelik eğitim içerikleri hazırlayıp eğitimlerin verimini artırıcı yöntemler dahilinde uygulamayı gerçekleştirmekteyiz.

Eğitimler Hakkında Yasal Yükümlülükler

Mevzuat için tıklayın
"6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Madde 16, 17 ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Esasları Hakkında Yönetmelik gereği; "
1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar
a) İşe Başlamadan Önce
b) Çalışma Yeri veya İş Değişikliğinde
c) İş Ekipmanının Değişmesi veya Yeni Teknoloji Uygulaması Halinde
d) İş Kazası Geçiren veya Meslek Hastalığına Yakalanan Çalışana İşe Dönüşünde
e) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce
f) Çalışan Temsilcileri için özel olarak
g) Geçici İş İlişkisi Kurulan Hallerde
h) Düzenli aralıklarla
i) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
ii) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
iii) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. İş Sağlığı Güvenliğine İlişkin Eğitimler Verilir; Eğitim Konuları yönetmelikte belirtilen konular (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Esasları Hakkında Yönetmelik
Ek-1) ve bunlara ek olarak firmanın çalışma koşulları ve tespit edilen risklere göre her firma için özel olarak belirlenir. Belirlenen eğitimler hazırlanan "Eğitim Planı" doğrultusunda uygulamaya alınır

Eğitim Konuları

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İşyeri temizliği ve düzeni
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
Meslek hastalıklarının sebepleri
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, İlkyardım
Tehlike Bilinci Eğitimi
İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
Risk Analizi Ekibinin Eğitimleri
İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi
Çalışan Temsilcilerinin Eğitimi
Yangın olayı, Yangın Önlemleri ve Yangınla Mücadele Acil Durum, Tahliye ve Kurtarma
Yüksekte Çalışma Eğitimi   
Parlayıcı, Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği eğitimi
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kapalı Alanlarda Çalışma Güvenliği
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar Fiziksel Risk Etmenleri ve Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Biyolojik Risk Etmenleri ve Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Kimyasa Risk Etmenleri ve Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Ergonomik Risk Etmenleri ve Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Psikososyal Risk Etmenleri ve Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Elle kaldırma ve taşıma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Ekranlı araçlarla çalışma
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri